KREATYWNE ZAJĘCIA

W naszym przedszkolu przykładamy dużą uwagę do kreatywnego spędzania czasu naszych podopiecznych. Przemyślane zajęcia dla dzieci gwarantują ich prawidłowy rozwój oraz wspomagają odkrycie ukrytych talentów.

Bawiąc się, dziecko uczy się poruszać w świecie właśnie dlatego,
że robi na niby to, co później będzie musiało robić naprawdę.

Umberto Eco

Zabawy przyrodniczo-ekologiczne

Pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczą szacunku do otaczającego świata rozbudzając w dzieciach potrzebę jego ochrony.

Edukacja zdrowotna

Ma za zadanie wzbogacać  wiedzę o zdrowiu własnym i innych. Dzieci poznają   możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają.

Zajęcia z chustą Klanza

Łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta Klanzy dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Muzykoterapia

Dzieci, które od najwcześniejszych lat maja okazję do słuchania różnorodnej muzyki, staja się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy.

Zabawy manipulacyjne

Są ważnym czynnikiem rozwoju umysłowego dziecka. Mają na celu uczenie sprawności manualnej, kształtują i rozwijają wyobraźnię, wspomagają koordynację ruchową, uczą kreatywnego myślenia. Dlatego codziennie budujemy z klocków, ustawiamy piramidy, nakładamy elementy na piramidę, układamy pierwsze puzzle i drewniane układanki.

Profilaktyka logopedyczna

obejmuje  wielopłaszczyznowe działania rozwijające wszystkie funkcje poznawcze, gwarantując harmonijny rozwój dziecka. Dzięki tym zajęciom dziecko rozwija swoje umiejętności językowe, motoryczne i myślowe.

Rytmika

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna.

Zajęcia plastyczne

Rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Zabawy wychowawczo-dydaktyczne

dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.  Aktywności te są ściśle związane z zainteresowaniami dzieci, porami roku, świętami i innymi uroczystościami.

Bajkoterapia

Terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Jest to doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń.

Akademia odkrywców

Akademia Odkrywców poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem i badaniami. W bardzo wczesnym wieku mogą one po raz pierwszy zasmakować, czym jest prawdziwa nauka – aby w przyszłości osiągać swoje cele i doskonalić swoje umiejętności.

Robotyka

Zajęcia bazują na zestawach LEGO®, które umożliwiają dzieciom (już w wieku 4 lat) na zbudowanie robota wyposażonego w silniki i sensory. Po skonstruowaniu modeli dzieci „ożywiają” je, podłączając do komputera i programując. A dla najmłodszych LEGO duplo proponuje prace z komputerem i instrukcją – jest to wstępem do późniejszych zajęć.

Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna

Stosowanie „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna, zwłaszcza niektóre jej elementy, powinna przechodzić łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste u dzieci – dlatego warto zapobiegać w formie ruchu i zabawy.

Zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne

Zabawy dla dzieci w przedszkolu pobudzają zmysły, sensorykę, zachęcają dzieci do wąchania, dotykania, słuchania i poznawania świata wokół. Takie namacalne doświadczanie otoczenia zachęca maluchy do poznawania, odkrywania i rozwoju. Dziecko w ten sposób poznaje nie tylko siebie, ale równie zjawiska zachodzące wokół i przy tym dobrze się bawi.

Kąciki zabawowo- zadaniowe wg.pedagiki Froebla

Dzieci pracują w czterech grupach (Darów, Badawczej, Gospodarczej, Twórczej) w takim samym składzie przez cały tydzień.  Zmieniają się tylko grupy – zadania. Nauczyciel nie ingeruje w pracę grupy,pomaga ,kiedy zauważy istotne trudności  lub zostanie poproszony. Rolą  nauczyciela jest zaplanowanie odpowiednich aktywności i stworzenie optymalnych warunków do pracy grup. Organizacja pracy w grupach jest ściśle związana z funkcjonowaniem kącików: Darów,  Badawczym, Gospodarczym, Twórczym.  Im bardziej „żywe” i dostępne dla dzieci kąciki, tym lepiej płynniej i pełniej przebiega praca. A my to dzieciom zapewniamy.

mini mini

Mini Mini to krakowska sieć żłobków i przedszkoli stworzona z myślą o najmłodszych. To u nas dzieci czują się jak w drugim domu, bezpiecznie i kreatywnie spędzając czas.

© 2017 Mini Mini Żłobki i Przedszkola

GALERIA